Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

Конституційне право України : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. - Х. : Право, 2008. - 416 с.

ЧитатиПереглядів - 5319

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Конституційне право України [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ занять для студ. 2 курсу денних фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. Ю. Г. Барабаш [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 178 с. - Загл. с титул. экрана

ЧитатиПереглядів - 3297

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з конституційного права України та методичні рекомендаці до їх написання [Електронний ресурс] : для студ. 2 курсу денних фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. Ю. Г. Барабаш [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 86 с. - Загл. с титул. экрана.

ЧитатиПереглядів - 549

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

 

Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни "Конституційне право України" для студентів 2 курсу міжнародно-правового факультету денної форми навчання (першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 083 "Міжнародні відносини» спеціальності 083 "Міжнародне право") [Електронний ресурс] / уклад.: Т. М. Слінько, Ю. Г. Барабаш, О. Г. Кушніренко . - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 91 с.

Читати

05323836
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1423
2901
10382
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені