Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

Конституційне право України : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. - Х. : Право, 2008. - 416 с.

ЧитатиПереглядів - 5190

 

Конституційне право України : підручник / за ред.: Ю. М. Тодики, В. С. Журавського ; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. - К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2002. - 544 с.

ЧитатиПереглядів - 400

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Конституційне право України" : (галузь знань 0304 "Право", за освітньо-кваліф. рівнем "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш, Т. М. Слінько, О. Г. Кушніренко. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 11 с.

ЧитатиПереглядів - 2741

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Конституційне право України" [Текст] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Ю. Г. Барабаш [та ін.] . - Харків : Право, 2013. - 136 с.

ЧитатиПереглядів - 12148

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Конституційне право України [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ занять для студ. 2 курсу денних фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. Ю. Г. Барабаш [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 178 с. - Загл. с титул. экрана

ЧитатиПереглядів - 3013

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з конституційного права України та методичні рекомендаці до їх написання [Електронний ресурс] : для студ. 2 курсу денних фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. Ю. Г. Барабаш [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 86 с. - Загл. с титул. экрана.

ЧитатиПереглядів - 485

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

 

Самостійна та індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Конституційне право України" [Текст] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. ріень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : метод. поради для студ. II курсу денної форми навчання / уклад.: Ю. Г. Барабаш, О. Г. Кушніренко, Т. М. Слінько. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 31 с.

ЧитатиПереглядів - 2652

 

04894104
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
559
2829
35603
0
Дата: 2019-11-17
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені