Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України"  : (напрям підготовки 6.030401 "Правознавство", галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр") / уклад. В. Я. Тацій [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 61 с.

ЧитатиПереглядів - 4247

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України" (Особлива частина)  : відповід. до вимог ECTS для студ.IIII к. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; уклад. В. І. Борисов [та ін.] . - Х. : Право, 2012. - 136 с.

ЧитатиПереглядів - 5991

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з Особливої частини Кримінального права України та методичні рекомендації до їх написання [Електронний ресурс] : для студ. III курсу денних фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" / уклад. В. Я. Тацій [та ін.]. - електро. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 174 с.

ЧитатиПереглядів - 138

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи 

 

Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Кримінальне право України. Особлива частина"  : Методичні поради та завдання (відповідно до вимог ЕСТS): для студентів III курсу денної форми навчання / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Л. В. Дорош [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 20 с.

ЧитатиПереглядів - 1367

7. Тести з навчальної дисципліни

 

Тести з навчальної дисципліни "Кримінальне право України (Особлива частина)" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. III курсу / уклад. Г. М. Анісімов [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 217 с.

ЧитатиПереглядів - 963

 

05319279
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2855
2970
5825
82786
Дата: 2020-04-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені