Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ "Баскетбол") [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. I-II курсів денних фак-тів : електронне вид. / уклад. О. В. Попрошаєв. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 84 с.

ЧитатиПереглядів - 204

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Фізичне виховання" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. О. В. Попрошаєв [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 8 с.

ЧитатиПереглядів - 220

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

Мунтян В. С. Fight-fitnes [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / В. С. Мунтян ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 326 с.

ЧитатиПереглядів - 61

Відео

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Попрошаєв О. В. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Фізичне виховання" : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. спец. мед групи із захворюваннями сердцево-судинної та дихальної систем I-II курсу денної форми навчання / О. В. Попрошаєв ; НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 52 с.

ЧитатиПереглядів - 202

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

  

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

 

Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (методичні поради) / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. О. В. Попрошаєв [та ін.] . - Х. : Право, 2012. - 64 с.

ЧитатиПереглядів - 144

 

Методичні поради з фізичного виховання [Електронний ресурс] : для студ. підгот. та спец. мед. груп із захворюваннями опорно-рухового апарату : електрон. вид. / уклад.: О. В. Попрошаєв, М. П. Воронов, О. М. Столяренко. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2015. - 43 с. 

ЧитатиПереглядів - 75

 

Методичні поради з навчальної дисципліни "Фізичне виховання" (для студентів спеціальної медичної групи)" / уклад. О. В. Попрошаєв [та ін.] . - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2012. - 46 с.

ЧитатиПереглядів - 148

05338041
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3060
3370
24587
82786
Дата: 2020-04-08
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені