Список рекомендованої літератури

Міжнародний комерційний арбітраж

 

Міжнародний комерційний арбітраж : законодавство станом на 5 берез. 2012 р. – К. : Сварог, 2012. – 252 с.

Х939.4 –32 / М 11 

Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України : затв. 17 квіт. 2007 р. // Право України. – 2012. – № 1/2. – С. 461–483.

Правила сприяння арбітражу з боку Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ4 : затв. 27 жовт. 2011 р. // Право України. – 2012. – № 1/2. –  С. 484–486.

Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж / В. В. Комаров, В. Н. Погорецкий. – Х. : Право, 2009. – 164 с.

Х939.4 / К 63 

Курс цивільного процесу : підручник / за ред. В. В. Комарова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

Х629.2 я7 /  К 93 

Матвійчук В. К. Міжнародний комерційний арбітраж : практикум : у 7 кн. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар. – К. : КНТ, 2007.

Кн. 1 : Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Арбітраж як спосіб вирішення спорів по зовнішньоторговельним контрактам. Поняття третейского порядку вирішення спорів. Історія розвитку Міжнародного комерціного арбітражу як способу вирішення спорів. – 244 с.

Кн. 2 : Статус партнерів. Форма зовнішньоторговельних контрактів. Платіжні умови. Забезпечення виконання зобов`язаннь. Проблеми застосування інституту позовної давності при укладанні зовнішньоторговельних контрактів. – 308 с.

Х939.4 / М 33

Міжнародне приватне право : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого"; за ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло. – Х. : Право, 2012. – 320 с.

Х93я73 / М 58

Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство / Торгово-промислова палата України ; під заг. ред. І. Г. Побірченко. – К. : Ін Юре, 2007. – 584 с.

Х939.4 / М 58 

Мілаш В. С. Господарське право : курс лекцій : у 2 ч. / В. С. Мілаш. – Х. : Право, 2010. – Ч. 2. – 336 с.

Х623.9я73 /  М 60

Молдован В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован ; Київ. нац. ун–т ім. Т. Шевченка. – К. : Центр учб. л–ри, 2013. – 364 с.

Х629.0 я73 / М 75 

Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры / под общ. ред. И. Г. Побирченко. – К. : Праксіс, 2006. – 864 с.

Х939.4 / П 69

Суди України. – К. : Право-Інформ, 2012. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Юридична бібліотека на DVD").

Х629.01 / С 89

***

Ахрименко М. А. "Косвенный" и "прямой" методы международного коммерческого арбитража по определению права, применимого к существу спора в отсутствие соглашения сторон / М. А. Ахрименко // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 4. –С. 39–44.

Ермакова Е. П. Международный коммерческий арбитраж в Колумбии / Е. П. Ермакова // Современное право. – 2013. – № 4. – С. 141–143.

Захарченко Т. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні / Т. Захарченко // Право України. – 2012. – № 1/2. – С. 454–460.

Кравцов С. О. Сучасні теорії міжнародного комерційного арбітражу / С. О. Кравцов // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. – Х., 2012. – Вип. 118. – С. 255–264.

Х0я54 / П 78

Кравцов С. О. Формування складу арбітрів, забезпечувальні заходи, отримання, збереження та забезпечення доказів у міжнародному комерційному арбітражі / С. О. Кравцов // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 3. – С. 160–168.

Купцова М. В. Арбітрабельність спорів у міжнародному комерційному арбітражі / М. В. Купцова // Адвокат. – 2012. – № 5. – С. 41–45.

Купцова М. В. Тлумачення арбітражної угоди / М. В. Купцова // Судова практика. – 2012. – № 11/12. – С. 19–27.

Перепелинська О. Арбітрабільність корпоративних спорів в Україні / О. Перепелинська // Юридичний журнал. – 2012. – № 7/8. – С. 171–176.

Прусенко Г. Є. Поняття "патологічного" арбітражного застереження у міжнародному комерційному арбітражі / Г. Є. Прусенко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 392–395.

Рабенко С. Л. Аналіз законодавчих змін у правовому регулюванні оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу / С. Л. Рабенко // Університетські наукові записки / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2012. – № 3. – С. 193–202.

Я54 / Х 65 

Селівон М. Ф. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: стан і перспективи розвитку / М. Ф. Селівон // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 2. – С. 5–18.

Селивон Н. Взаимодействие судебной власти с международным коммерческим арбитражем / Н. Селивон // Ежегодник украинского права. – Харьков, 2012. – № 4. – С. 274–284.

Я54 / Н 35

Сьодерлунд К. Визначення розміру збитків у міжнародному комерційному арбітражі / Крістер Сьодерлунд // Юридичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 76–80.

05328479
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3157
2909
15025
82786
Дата: 2020-04-05
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені