Вимірювання наукової інформації
(кількість опублікованих наукових статей, цитованість тощо)

 

Що впливає на наукометричні показники вченого

 

Український індекс наукового цитування

 

Бібліометрика української науки

 

Індекс цитування Університету за Google Scholar

 

Профілі вчених Університету в Google Scholar

 

Кількісні показники публікаційної активності кафедр Університету за даними Google Scholar

 

Публікації наукових праць, представлені в Електронному архіві-репозитарії Університету

 

Міжнародні ідентифікатори учених: ORCID, Researcher ID

 

Шановні викладачі та аспіранти!

 

У науковій бібліотеці університета створено сектор наукометричного аналізу. Серед основних завдань його діяльності:

• збір та обробка даних щодо наукових публікацій учених університету;

• консультативно-практична допомога у створенні профілів:

- учених,

- колективів,

- внутрішньовузівських періодичних видань;

• реєстрація в ORCID, Google Scholar, інформаційно-аналітичній системі «Бібліометрика української науки» тощо;

• систематизація, аналізування інформації щодо публікаційної активності та наукометричних показників науково-педагогічного складу університету за допомогою пошукової системи Google Scholar:

- кількість публікацій;

- кількість цитувань;

- індекс Хірша (h);

• розробка та розміщення на веб-сайті бібліотечно-інформаційних, методичних ресурсів на допомогу науковцям («Наукометрія. Бібліометрія»);

• складання та надання аналітико-статистичних довідок керівництву університету (стосовно цитування, наукометричних та бібліометричних показників науковців вузу);

• підготовка інформації щодо переліку правових журналів (національних та іноземних видавництв), що індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus, Web of science, IndexCopernicus;

• формування та ведення електронної картотеки «Праці вчених університету»;

• організація, ведення електронного архіву-репозитарію.

 

За науково-методичною консультацією звертайтеся за тел. 704-93-06 (3-06).

Читати 764 разів
04289206
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
122
3784
51064
75685
Дата: 2017-10-17
Счетчик joomla

© 2012-2017 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені