назад оглавлениевперёд

Контрольні запитання:

 

1.               Визначте світогляд. Чи всі люди його мають?

2.               Які основні структурні елементи притаманні світогляду?

3.               Окресліть історичні типи світогляду.

4.               Які риси притаманні міфології?

5.               Назвіть основні риси релігійного світогляду.

6.               Що таке філософський світогляд? Чим він відрізняється від інших історичних типів світогляду?

7.               Як співвідносяться філософія та світогляд?

8.               Окресліть коло проблем, що цікавлять філософів.

9.               Спробуйте визначити предмет філософії та обґрунтувати його розуміння.

10.          Поясніть причину існування матеріалістичної та ідеалістичної "лінії у філософії".

11.          У чому різниця між діалектикою та метафізикою?

12.          Які джерела і особливості філософського знання?

13.          Опишіть структуру філософського знання (основні філософські дисципліни).

14.          Що лежить в основі класифікації філософських наук?

15.          Чи зводиться філософія до науки? Аргументуйте свою відповідь.

16.          Розкрийте зміст основних функцій філософії.

17.          Яке місце посідає філософія в системі культури?

18.          Чи може філософія змінити світ? Яким чином?


назад оглавлениевперёд