назад оглавлениевперёд

Розділ  2. Історія розвитку філософської думки:
загальна характеристика

 

Цей  розділ  присвячений історії філософії. Його завдання –  дати уявлення про логіку розвитку світової філософської думки, про важливі проблеми, які ставились і по-різному вирішувались в історії філософії протягом більше, ніж двох з половиною тисяч років її існування та розвитку. Саме проблемний підхід дасть можливість підійти до історії філософії не як до антикварної спадщини, не як до музейного експонату, а як до живого і на сьогоднішній день актуального багатства людської думки, що має довічну цінність. Розгляд центральних проблем, які поставали перед філософами того чи іншого періоду, водночас допоможе здобути знання про історичні таємниці філософії, про своєрідність культур різних народів на конкретному етапі їх історії. Етапи розвитку філософської думки можна зобразити таким чином: філософія стародавнього світу (VI ст. до н. е. – V ст. н. е.); середньовічна філософія (V – ХV ст.); філософія епохи Відродження (ХV – ХVI ст.); філософія Нового часу  (XVII –  ХIХ ст.) та сучасна філософія (ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Мета теми  – дати уявлення про історичну логіку розвитку філософської думки, про найважливіші проблеми, котрі ставились і по-різному розв’язувались у зазначені періоди.


назад оглавлениевперёд