назад оглавлениевперёд

Контрольні запитання:

1.       Назвіть основні тенденції некласичної філософії кінця XIX століття.

2.       Які фактори впливають на еволюцію сучасної західної філософії?

3.       Назвіть напрямки філософії XX століття, пов'язані із захистом та поновленням класичних філософських традицій.

4.       Що таке сцієнтизм та антисцієнтизм ?

5.       Що таке ірраціоналізм ?

6.       Які історичні форми має позитивізм ?

7.       У чому полягає подібність та своєрідність філософських поглядів логічних позитивістів та постпозитивістів?

8.       Що таке принцип верифікації ?

9.       Яка різниця між фрейдизмом та неофрейдизмом ?

10.  Який зміст філософської категорії "екзистенція" ?

11.  Чи є екзистенційна філософія гуманістичною?

12.  У чому полягає суть еволюції релігійної філософії XX століття?

13.  У чому полягають основні завдання філософії в сучасний період ?

14.  Які найтиповіші риси основних філософських напрямів і шкіл XX століття?

15.  Визначте основні риси марксистської філософії.

16.  Чи є відмінність між теоретично-філософськими поглядами Маркса і Енгельса і їхнім ідеологічним і політичним тлумаченням? Якщо є , то в чому вона полягає?

17.  У чому полягає сутність матеріалістичної діалектики?

18.  Які риси притаманні матеріалістичному розумінню історії?

19.  У чому Маркс мав рацію і в чому помилявся в критиці капіталізму? Ваша точка зору.

20.  Що таке неомарксизм?


назад оглавлениевперёд