назад оглавлениевперёд

Розділ 4. Українська філософія: традиції та особливості

 

Філософія України органічна частина всесвітньої філософії. Проблеми, які вона розглядає, тісно пов’язані з постановкою і теоретичним їх розв’язанням у світовій філософії. Разом з тим історія філософії України відтворює і самобутні підходи й шляхи розв’язання цих проблем, що спираються на національні культурні традиції. Наше звернення до історії вітчизняної філософії має велике пізнавальне значення. Відомо, що без історії немає і теорії. Не вивчивши зміст і етапи розвитку філософської думки в Україні, неможливо повною мірою зрозуміти історію українського народу, особливості формування його духовного світу, його культури та традицій.

Ряд філософів у розвитку та становленні філософії в Україні виокремлюють три періоди: перший період – становлення і розвиток філософської думки в Київській Русі; другий період – період філософії українського Відродження та Просвітництва і розвитку філософії в Києво-Могилянській академії; третій період – період української філософії в культурі романтизму XIX - першої половини XX століття. Погоджуючись з такою концепцією періодизації історії філософії в Україні, мабуть, варто доповнити її четвертим і п’ятим періодами. Четвертий період – від 30-х років XX століття до кінця 80-х років – філософія радянського періоду, а також філософія української діаспори. П’ятий період – період народження культури незалежної України й формування сучасної філософії кінця XX та початку XXI століття.

Отже, мета цього розділу – провести загальний огляд розвитку української філософської думки, починаючи з доби Київської Русі і кінчаючи дослідженнями сучасних вітчизняних філософів.


назад оглавлениевперёд