назад оглавлениевперёд

Контрольні питання

1.                     Що таке онтологія?

2.                     Коли і чому у філософії з’явилась проблема буття?

3.                     Які філософські концепції буття вам відомі?

4.                     У чому полягає життєвий та філософський сенс проблеми буття?

5.                     Яка доля проблеми буття у філософії ХХ століття?

6.                     Які форми має людське буття?

7.                     Що таке субстанція?

8.                     Чи можна вважати, що матерія – це те, з чого складаються всі речі?

9.                     Розкрийте філософський зміст понять “матерія”, “простір”, “час”, “рух”.

10.                 Чому прогресивні, революційні, наукові відкриття можуть призвести до кризи в науці?

11.                 Чому рух – це невід’ємна властивість матерії?

12.                 Чи можна вважати за рух наші думки?

13.                 Що таке енергетизм?

14.                 Що таке простір?

15.                 Які загальні і відмінні властивості простору і часу вам відомі?

 


назад оглавлениевперёд