назад оглавлениевперёд

Розділ    6.  Свідомість : онтологічний статус

 

Людині притаманна чудова властивість: здатність не тільки сприймати різноманітні явища зовнішнього світу і власні переживання, але й осмислювати їх. У ході такого осмислення людина узагальнює свій практичний досвід, вивчає об’єктивні  властивості предметів оточуючого світу і самої себе. На цій основі вона складає програму своїх дій, передбачає їх наслідки і, головне, відповідає на них. Це перші штрихи до характеристики прекрасного дару, притаманного тільки людині, який ми називаємо свідомістю.

Проблема свідомості багатогранна. Вона перебуває у центрі уваги багатьох наук. Свідому діяльність людини вивчають фізіологія, медицина, психологія, кібернетика та деякі інші науки. По-своєму осмислюють її мистецтво та релігія. Аналізом же свідомості в цілому, в контексті інших видів діяльності людини та суспільства займається філософія. Вона намагається відповісти на питання: що таке свідомість з точки зору філософії; як виникла свідомість людини; якими є її основні властивості, функції та структура. Про все йтиметься в наступних параграфах.

 


назад оглавлениевперёд