назад оглавлениевперёд

Контрольні запитання

           1.                  Що таке агностицизм? Якi його iсторичнi форми вам вiдомi?

           2.                  Що таке гносеологiя? Яка її роль i мiсце у фiлософiї?

           3.                  Що таке  знання та пiзнання?

           4.                  Як у сучасній гносеології визначається суб’єкт і об’єкт пізнання?

           5.                  Чи iдентичнi поняття "об’єктивна реальнiсть" i "об’єкт пiзнання"?

           6.                  Визначте практику і її функції в пiзнаннi.

           7.                  У якому співвідношенні перебувають поняття ”практика”, ”праця”, ”досвід”?

           8.                  Як спiввiдносяться пiзнання та практика?

           9.                  У яких формах здiйснюється чуттєве пiзнання i в яких – рацiональне?

       10.                  Чому абстрактне мислення – якісно вищий ступінь пізнання стосовно чуттєвого відображення?

       11.                  Що таке сенсуалiзм i рацiоналiзм?

       12.                  Що є iстина?

       13.                  Об’єктивна істина існує незалежно від людини та людства. Чи означає це, що вона існує поза людиною, поза її свідомістю самостійно?

       14.                  У чому полягає дiалектика абсолютного і вiдносного в об’єктивнiй iстини?

       15.                  Чим обумовлена конкретнiсть iстини i в чому полягає її суть?

       16.                  Завдяки яким своїм суттєвим характеристикам саме практика є основним критерієм істини?


назад оглавлениевперёд