назад оглавлениевперёд

Розділ 9.  Наукове  пізнання,  його  форми  та  методи

 

         У попередньому розділі йшлося про так зване буденне, стихійно-емпіричне  пізнання, яке здійснюється людьми в процесі всіх  видів  їхньої  життєдіяльності.  На  певному  етапі  історичного  розвитку  людства  виникає  наукове  пізнання.  Поява його  пов’язана з суспільним розподілом праці, з відокремленням  розумової праці від фізичної і її перетворенням на відносно самостійну сферу. Що ж таке  наукове  пізнання?  Чим  воно відрізняється  від буденного?  Яку  роль  виконує  філософія  в цьому  процесі?

         Щоб відповісти на ці питання необхідно, по-перше, розглянути  особливості та структуру науково-пізнавальної діяльності,  визначити,  яке  місце  у  ній посідають рівні  і форми пізнання; по-друге, визначити суттєві  характеристики конкретно-наукових, загальнонаукових та універсальних  методів;  по-третє,  виявити  конкретний  механізм  взаємодії,  яка  відбувається  між  загальнофілософським та іншими методами  і формами пізнавальної  діяльності. Розкриття  всіх  цих  проблем і є метою  даного  розділу.

  


назад оглавлениевперёд