назад оглавлениевперёд

Контрольні питання

 

1.         Чим  відрізняється  наукове  пізнання  від  буденного?

2.         Які  риси притаманні науковому  пізнанню?

3.         Чим  змістовно  відрізняються  поняття  “чуттєве”  та “раціональне”  від  понять  “емпіричне”  та  “теоретичне”?

4.         У  чому  полягає  взаємозв’язок  і  чим  відрізняються  емпіричний  і  теоретичний  рівні  наукового  пізнання?

5.         Назвіть  форми  емпіричного  і  теоретичного  знання.

6.         Чим  відрізняється  науковий  факт  від  факту  дійсності?

7.         Що  є проблема?

8.         Що  таке  гіпотеза  і  теорія?

9.         Як співвідносяться теорія і практика?

10.     Якось Гегель на зауваження, що його теорія не узгоджується з фактами, відповів: “Тим гірше для фактів”. Чи згодні ви з Гегелем?

11.     Що  є метод,  методика,  методологія?

12.     Розкрийте  діалектику  формування  наукового  методу.

13.     Класифікуйте методи.

14.     Позначте методи, які використовуються на емпіричному рівні наукового  пізнання.

15.     Навіщо потрібна при проведенні експерименту теорія?

16.     У яких науках використовуються описувальні методи?

17.     Назвіть методи, які використовуються на теоретичному рівні наукового пізнання.

18.     Які типи моделювання вам відомі? Що їм притаманно?

19.     Які  загальнонаукові  методи  застосовуються  як  на  емпіричному,  так  і  на  теоретичному  рівнях  наукового пізнання?


назад оглавлениевперёд