назад оглавлениевперёд

Частина  третя.  СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

 

Розділ 10. Природа як основа людського буття

 

 

Одним з об'єктів дослідження філософії є суспільство в його безперервній зміні та розвитку.  Але суспільство не існує само по собi.  Видiлившись із природи, воно взаємодіє з нею.  Природа є як середовище існування, постійна умова буття людини. Тому зрозуміла теоретична та практична зацікавленість людини до природи, яка стала предметом вивчення багатьох наук (космології, географії, біології, фізики, хімії та інших). Філософія досліджує природу під особливим кутом зору, виокремлюючи ряд соцiально – фiлософських і, власне, соцiологiчних проблем, а саме: в чому полягає схожість і рiзниця природи й суспiльства; який характер взаємозв'язку існує мiж ними; якi основнi напрямки i перспективи цього взаємозв'язку. Ці проблеми, а також низку інших (сучасну екологічну i демографічну ситуацію, засоби і шляхи її розв'язання) пропонується розглянути в цьому розділі

 


назад оглавлениевперёд