назад оглавлениевперёд

Розділ 15. Сенс і спрямованість історії

 

Відомо, що сутність і місце будь-якого соціального явища в розвитку суспільства можна зрозуміти тільки тоді, коли розглядати його в єдності з розвитком усього суспільства в цілому, тобто в межах загального історичного процесу. Звідси неминуче виникають питання, що стосуються всієї історії людства: чи існує якась мета історичного розвитку; у якому напрямку рухається всесвітня історія; чи має історія якийсь певний зміст. На ці питання дає відповідь розділ філософії, що дістав назву «філософія історії». З огляду на те, що в сучасних підручниках  недостатньо  уваги приділяється розкриттю  предмета філософії історії, її структури і функцій, пропонуємо цю тему  почати з розгляду саме цих проблем.

 


назад оглавлениевперёд