Пошук по сайту

Фонди наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Періодичні видання, 1812-2014 : каталог

Фонди наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Періодичні видання [Електронний ресурс] : каталог : до 210-річчя Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [ідея і менеджмент Н. П. Пасмор ; уклад.: О. І. Самофал, Л. Г. Зоря, І. П. Зарвирог ; інж. оформл. С. А. Шахова]. — Електрон. текст. дані (3,66 Мб). — Харків, 2014. — 142 с. : іл. — Режим доступу: https://library.nulau.edu.ua/BIBLIOTEKA/SAIT/katalog-period2014.pdf. — Назва з екрана.

Читати

 

Каталог включає анатований бібліографічний опис періодичних видань (1812–2014 рр.), що зберігаються у фондах наукової бібліотеки, представляє колекції журналів та газет із проблем правознавства, історії, філософії, науки, освіти та ін.

Розраховано на студентів, викладачів, юристів-практиків та широкий загал читачів.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Проблеми законності

Вісник Асоціації кримінального права України

Філософія права і загальна теорія права

Економічна теорія та право

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Криміналіст першодрукований

Наші працівники зажди готові допомогти