Пошук по сайту

Наукова бібліотека

Наукова бібліотека Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» є навчально-допоміжним, науково-дослідним, інформаційним, культурно-освітнім структурним підрозділом університету, забезпечує повноту і якість інформаційних потреб користувачів відповідно до цілій освітньої діяльності.


Загальний книжковий фонд бібліотеки – універсальний, налічує понад 1 млн. 303 тис. видань. База повнотекстової наукової та навчальної літератури містить майже 2 тис. документів.

Наукове історико-правове зібрання рідкісних видань налічує 27900 одиниць зберігання літератури, що вийшли друком у період 1726-1945 рр.; 200 найменувань журналів і газет ХІХ - початку ХХ ст.; фонд дисертацій та авторефератів складає понад 16 тис. примірників; 1700 книг іноземними мовами. Формуються колекції за науковими напрямами: «Рукописні книги та літографії видатних правознавців ХІХ - початку ХХ ст.», «Стародруки», «Видання з автографами правознавців ХІХ - початку ХХ ст.», «Вчені Харківської правової школи», «Особисті бібліотеки академіків права».Створюється електронний архів раритетних видань.

Бібліотека має розгалужену мережу абонементів і читальних залів, у яких обслуговуються понад 23 тис. читачів. Запроваджена система автоматизованого обслуговування та електронне замовлення літератури за допомогою АБІС ІРБІС. З 75 автоматизованих робочих місць забезпечено доступ до власних електронних ресурсів, нормативно-правової бази даних МЕГА-НАУ, Інтернет - ресурсів. Запроваджені Wі-Fі технології.

Тестовий доступ до баз даних EBSCO Віддалений доступ до ScienceDirect, не виходячи з дому Тестовий доступ до ресурсів Bentham Science

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Проблеми законності

Вісник Асоціації кримінального права України

Філософія права і загальна теорія права

Економічна теорія та право

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Криміналіст першодрукований

Наші працівники зажди готові допомогти