Пошук по сайту

Інформаційний дайджест

Монографії вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у фонді наукової бібліотеки [Електронний ресурс] : інформ. дайджест / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад. В. В. Брагінська ; ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2011 – Виходить щороку.

2020 рік 

2019 рік 

2018 рік 

2017 рік 

2016 рік 

2015 рік 

2014 рік 

2013 рік 

2012 рік 

2011 рік 

2010 рік

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Проблеми законності

Вісник Асоціації кримінального права України

Філософія права і загальна теорія права

Економічна теорія та право

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Криміналіст першодрукований

Наші працівники зажди готові допомогти