Пошук по сайту

Земельні спори

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Земельні спори» для студентів другого (магістерського) освітньо- кваліфікаційного рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: І. В. Ігнатенко, Л. В. Лейба, М. В. Шульга та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. 77 с.

Читати

Силлабус навчальної дисципліни «Земельні спори» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. 22 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни «Земельні спори» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. 38 с.

Читати

Робоча програма навчальної дисципліни «Земельні спори» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. 28 с.

Читати

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів для вивчення навчальної дисципліни «Земельні спори» для студентів другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: І. В. Ігнатенко, Л. В. Лейба. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. 31 с. 

Читати

Земельні спори: конспект лекцій [електронний ресурс] / уклад.: М. В. Шульга І. В. Ігнатенко, Д. М. Данілік та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. 160 с. 

Читати

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Земельні спори» для студентів другого (магістерського) освітньо- кваліфікаційного рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: І. В. Ігнатенко, Л. В. Лейба, М. В. Шульга та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. 77 с.

Читати

Силлабус навчальної дисципліни «Земельні спори» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. 22 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни «Земельні спори» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. 38 с.

Читати

Робоча програма навчальної дисципліни «Земельні спори» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. 28 с.

Читати

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів для вивчення навчальної дисципліни «Земельні спори» для студентів другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: І. В. Ігнатенко, Л. В. Лейба. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. 31 с. 

Читати

Земельні спори: конспект лекцій [електронний ресурс] / уклад.: М. В. Шульга І. В. Ігнатенко, Д. М. Данілік та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. 160 с. 

Читати

Бурцев О. В. Земельні межові спори: різновиди та їх особливості. Проблеми законності. 2014. Вип. 127. С. 88–94.

Читати

Бурцев О. В. Правові засади вирішення межових земельних спорів: минуле та сьогодення. Право і суспільство. 2014. № 6–2 Ч. 3. С. 104–109.

Читати

Каракаш І. І. Правове регулювання розгляду та вирішення земельних спорів як гарантія захисту прав на землю. Підприємство, господарство і право. 2017. № 12. С. 132–138. 

Читати

Носік В. В. Право власності на землю Українського народу : монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 544 с.

Читати

Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / за ред. А. П. Гетьмана, В. Ю. Уркевича. Харків: Право, 2012. 448 с.

Читати

Федчишин Д. В. Актуальні аспекти самозахисту у здійсненні прав на землю. Право і суспільство. 2018. № 4. С. 144–149.

Читати

Федчишин Д. В. Медіація як альтернативний спосіб захисту прав на землю. Публічне право. 2018. № 3. С. 211–218 

Читати

 

 
 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти