назад оглавлениевперёд

Розділ 8.  Пізнання як відображення і діяльність

 

 

У шостому розділі була розкрита сутність людської свідомості. Як випливає з її аналізу, основою свідомості є не що інше, як знання про світ, про природу, про суспільство, про людину, нарешті, про саму себе. Знання – це спосіб, завдяки якому свідомість існує. Але тоді виникають наступні питання – що таке знання? Що може знати людина про світ, в якому вона живе, і як вона може впливати на нього? В чому полягає пізнавально-практичне відношення людини до зовнішнього світу? Це не прості питання. Від їх розв’язання залежать життєві орієнтації людини: її цінності та позиції. Зрештою все життя людини залежить від її діяльності, яка ґрунтується на знаннях. Вирішення цього питання – одне із специфічних завдань філософії. Інші наукові дисципліни вивченням особливостей процесу пізнання не займаються. Теорія пізнання якраз і складає той розділ філософії, який відповідає на поставлене питання.

Мета розділу: з’ясувати, в чому полягає сутність і смисл пізнання.

 


назад оглавлениевперёд