назадоглавлениевперёд

ЙОНАС Ганс (1903-1993) – нім. філософ екософського парадигмального спрямування. Й. глибоко проаналізував глибинні засади глобальної кризи техногенної цивілізації. Цю кризу він пов’язує з домінантою технічної раціональності, яка в свою чергу, на його думку, є наслідком розвитку новоєвроп. дуалізму буття та належності. За Й., експансія технічного розуму несе у собі загрозу глобальної катастрофи. У своїй творчості Й. постає протагоністом етики для сучасної техногенної цивілізації. Він підпорядковує етику онтології, в якій поєднує вимогу збереження буття людини з вимогою збереження буття природи. На противагу формальній етиці, Й. створив матеріальну етику цінностей, яка на основі евристики страху” та концепту переваги негативних прогнозів над позитивними повинна запобігати такій активності людини, яка б мала згубні для людства наслідки. Серед основних праць: “Гносис та пізньоантичний дух”, “Феномен життя. Основи філософської біології”, “Принцип відповідальності: У пошуках етики для технологічної цивілізації” тощо.