назадоглавлениевперёд

ЧААДАЄВ Петро Якович (1794 1856) – родоначальник рос. реліг. філософії. Ч. стверджував, що ані уявним поєднанням причин і наслідків, ані діяльністю особистості не пояснюється смисл і єдність процесу; істинним об’єднуючим і керівним принципом людської історії є Провидіння, або достатньо мудрий розум, який управляє не тільки перебігом подій, але і впливає на розум людини, що завжди йшов вказаним Вищим розумом шляхом. Ч. вважав, що слов’янам необхідно інтегрувати у західну культуру, щоб набути відсутнього в них цивілізаційного досвіду.

ЧАС – одна із основних об’єктивних форм існування матеріальної реальності. Ч. характеризує тривалість існування процесів і явищ, послідовність зміни станів у розвитку всіх матеріальних систем. У понятті Ч. відбиваються такі властивості об’єктів, як їх стійкість і мінливість, існування до, після і одночасно щодо ін. об’єктів. Ч. характеризує незворотність: він тече від минулого через теперішнє до майбутнього.

ЧАСТКА – філос. категорія для позначення складових елементів цілого.

ЧУТТЄВЕ ПІЗНАННЯ – безпосереднє відображення у свідомості людини зовнішніх сторін, властивостей предметів і явищ об’єктивного світу за допомогою органів відчуття.

ЧУТТЄВІСТЬ – здатність організмів відображати окремі властивості речей у вигляді відчуттів.