Пошук по сайту

Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: теорія та практика
Севрук В. Г. Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: теорія та практика : монографія. – Київ : Вид-во Людмила, 2022. – 1092…
Захист трудових прав працівників, обраних на виборні посади: актуальні проблеми правозастосування
Захист трудових прав працівників, обраних на виборні посади: актуальні проблеми правозастосування : монографія / за заг. ред. О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків :…
Збірник правових позицій Верховного Суду та висновків членів Науково-консультативної ради з оподаткування та публічної фінансової політики
Збірник правових позицій Верховного Суду та висновків членів Науково-консультативної ради з оподаткування та публічної фінансової політики / упоряд.: М. І. Смокович, Р. Ф. Ханова; відпов. за вип.: Н. Л. Богданюк,…
Аграрне право: конспект лекцій
Аграрне право: конспект лекцій : підруч. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищ. освіти галузь знань 08 “Права” спец. 081 “Право”. / кола вт.: Ю. Ю. Бакай, Д. Ю. Кондратенко, Г. …
Зловживання правом
Зловживання правом : зб. ст. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : ЕКУС, 2021. – 308 с. – (Серія “Фокус і Ракурс”).
Злочини майбутнього
Гудмен М. Злочини майбутнього / М. Гудмен ; пер. з англ.: І. Мазарчук, Я. Машико. – Харків : Ранок : Фабула, 2019. – 592 с.
Захист трудових прав працівників на час виконання державних або громадських обов’язків: актуальні проблеми правозастосування
Захист трудових прав працівників на час виконання державних або громадських обов’язків: актуальні проблеми правозастосування : монографія / О. М. Ярошенко, Н. О. Мельничук, Л. Ю. Величко, О. Є. Луценко, О.…

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти