Пошук по сайту

Галерея. Архив

Яковлєв О. А. Припинення трудових правовідносин з незалежних від волі їх сторін підстав: актуальні проблеми теорії та практики
Яковлєв О. А. Припинення трудових правовідносин з незалежних від волі їх сторін підстав: актуальні проблеми теорії та практики : Монографія / О. А. Яковлєв. - Харків : Право, 2017. - 200…
Цесарський Ф. А. Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у правовій доктрині
Цесарський Ф. А. Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у правовій доктрині : монографія / Ф. А. Цесарський ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Одеса : Фенікс, 2016.…
Україна 2030
Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, Київ. нац. економіч. ун-т ім. В. Гетьмана, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Національний університет біоресурсів…
Колесник В. А. Криміналістика в протидії незаконному використанню вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та обігу наркотиків
Колесник В. А. Криміналістика в протидії незаконному використанню вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та обігу наркотиків : навч. посіб. / В. А. Колесник, І. В. Гора. - Київ : Юрінком Інтер, 2017.…
Ігнатко Н.В. Організаційно-правові основи становлення системи дізнання митних органів Української держави
Ігнатко Н.В. Організаційно-правові основи становлення системи дізнання митних органів Української держави (середина XVII - початок XXI ст.): монографія / Н.В. Ігнатко. - Київ : «Топ Левел», 2017. - 160 с.
Основи IT-права
Основи IT-права : навч. посіб. / Навч.-наук. ін-т права та психології Нац. ун-ту "Львів. політехніка" ; за заг. ред. Т. В. Бачинського. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Київ :…
Велика українська юридична енциклопедія
Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій…

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти