Пошук по сайту

Поляков Р. Б. Інститут банкрутства (неплатоспроможності) в юридичній доктрині України

Поляков Р. Б. Інститут банкрутства (неплатоспроможності) в юридичній доктрині України : монографія І Р. Б. Поляков. Запоріз. нац. ун-т. Київ : Юрид. вид-во «Право України», 2021. - 312 с.

Монографію присвячено дослідженню виникнення та розвитку інституту банкрутства (неплатоспроможності) в Україні. З'ясовано особливості становлення конкурсного процесу в Стародавньому Римі та Європі Середньовіччя і Нового часу, виявлено його ознаки та роль у розвитку економічних відносин. Висвітлено виникнення та особливості розвитку інституту банкрутства (конкурсного процесу) на теренах України від часів Київської Русі до

радянського періоду, надано характеристику основних правових актів, які регулювали відносини неплатоспроможності. Досліджено етапи становлення та еволюції у правовому регулюванні інституту банкрутства (неплатоспроможності) в незалежній Україні, виокремлено його особливості й тенденції розвитку. Виявлено окремі недоліки в сучасному законодавстві України про банкрутство (неплатоспроможність) та обґрунтовано пропозиції щодо їх усунення.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти юридичної спеціалізації, юристів-практиків, економістів, адвокатів, арбітражних керуючих, суддів господарської юрисдикції та ін.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти