Пошук по сайту

Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України та практики його застосування

Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України та практики його застосування : монографія / [К. А. Автухов, О. В. Гальцова, М. Ю. Кутєпов та ін. ; за заг. ред. А. Ф. Степанюка]; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Ста-шиса Нац. акад. прав, наук України. - Харків : Право, 2021. - 488 с.

У даному грунтовному науковому дослідженні висвітлюються проблеми кримінально-виконавчого законодавства та практики його застосування. Кожний розділ монографії підпорядкований меті, яка полягає в розробці ефективної системи кримінально-виконавчого законодавства, оскільки буде відповідати вимогам міжнародних актів і завданням, що постають перед системою органів та установ виконання покарань, і реалізовуваній політиці у сфері виконання кримінальних покарань.
Для наукових співробітників, викладачів, здобувачів вищої юридичної освіти, працівників кримінально-виконавчої служби і служби пробації, усіх, хто цікавиться проблемами науки кримінально-виконавчого права.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти