Пошук по сайту

Литвин В. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі
Литвин В. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти : монографія / В. Литвин. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 636 с.
Наукова еліта України
Наукова еліта України / упоряд.: Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко ; ред. рада: І. Д. Бех та [ін.]. – Київ : Галактика, 2020. – 191 с.
Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування
Горох О. П. Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування  : монографія / О. П. Горох ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Київ. регіон. центр НАПрН України. - Київ :…

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти