Пошук по сайту

Четвер, 16 жовтня 2014 15:59

100 років книзі Володимира Івановича Сливицького

 «Право на чесне до себе відношення
(з уроків західно-європейського державно-правового життя)»

 slivitsky slivitsk1 slivitsk2

 

Право на честное к себе отношение (из уроков западно-европейской гражданско-правовой жизни) / В. И. Сливицкий. – М. : Типо-литогр. И. Н. Кушнарев и К, 1914. – 51 с.

 

Професор теорії держави і права Харківського юридичного інституту. Викладав цивільне і сімейне право, історію політичних вчень, логіку, теорію держави і права. Був одним із засновників політико-правової школи правознавства, яка поєднувала дослідження найбільш актуальних і політично важливих проблем з їх ретельним юридичним аналізом.

 

Автор у книзі використовує уроки західно-європейського цивільно-правового життя, наводить відгуки відомих німецьких учених і судових практиків, їх коментарі стосовно основних параграфів Германського Цивільного уложення. У роботі вчений наголошує на тому, що «правосвідомість суспільства у всіх народів, що досягли відомої висоти культурного розвитку, випереджають норми писаного права». З точки зору теоретика права, «...суперечать добрим намірам таки шкідливі, принизливі права інших осіб, як – лож, зрадництво, підкуп, невірність даному слову, обирання і експлуатація ближніх»

 

З книгою можна ознайомитися у відділі рідкісних видань наукової бібліотеки.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти