Пошук по сайту

Понеділок, 03 листопада 2014 11:01

100 років книзі Анатолія Федоровича Коні

 «Отцы и дети судебной реформы»
(К пятидесятилетию Судебных Уставов 1864-1914)

 koni1

 

Отцы и дети судебной реформы : к 50-летию Судебных Уставов, 1864–1914 / А. Ф. Кони. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина,1914. – 295 с.

 

Анатолій Федорович Коні (1844-1927) - правознавець, суддя, літератор, громадський діяч, видатний судовий оратор, доктор кримінального права, професор. Читав лекції з кримінального судочинства, судової етики та з питань літератури. А. Ф. Коні володів високим ораторським мистецтвом, з позицій об'єктивності підходив до своєї судової і прокурорської діяльності. Суд Коні назвав "школою для народу", з якої, крім поваги до закону, повинні виноситися уроки служіння правді і поваги до людської гідності.

 

Книга "Батьки і діти судової реформи" присвячена 50-річчю оприлюднення Судових Статутів 1864-1914. Складається з двох десятків біографічних нарисів, що розповідають про людей, які розробляли положення Статутів і вводили їх у судову практику. Серед героїв нарисів - знаменитий адвокат Ф. Н. Плевако, прокурор, відомий колекціонер Д. А. Ровинський, дід письменника В. В. Набокова - Д. Н. Набоков. У книзі Коні писав, що статути були плодом піднесеної праці, перейнятою свідомістю відповідальності укладачів, що прагли правосуддя в його дійсному значенні і прояві, моральності незалежності суду від адміністративної влади.

 

З книгою можна ознайомитися у відділі рідкісних видань наукової бібліотеки. 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти