Пошук по сайту

Вівторок, 31 серпня 2021 16:02

Серпневі публікації у Scopus та Web of Science

Вітання викладачам Університету, публікації яких проіндексовано наукометричними базами Scopus та Web of Science у серпні 2021 року.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Проблеми законності

Вісник Асоціації кримінального права України

Філософія права і загальна теорія права

Економічна теорія та право

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Криміналіст першодрукований

Наші працівники зажди готові допомогти