Пошук по сайту

П'ятниця, 10 грудня 2021 16:37

Запрошуємо до перегляду!

Наукова бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого продовжує знайомити наукову та студентську спільноту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з працями відомих представників Харківської школи права.

Сьогодні пропонуємо зануритися у фонди рідкісних видань та ознайомитися з окремими працями Володимира Михайловича Гордона (03.11.1871-03.01.1926), юриста, публіциста, доктора цивільного права, професора, академіка Всеукраїнської Академії Наук.  

Наукові інтереси відомого вченого зосереджувалися на висвітленні питань цивільного та торгового права і процесу.

Він є автором понад 100 праць та низки статей і рецензій у різних юридичних журналах. Вагомою працею В. М. Гордона вважається практичний коментар до Статуту Цивільного Судочинства.    

Наукові праці:

📚 Гордон В. М. Пособие для практических занятий по гражданскому праву. Харьков : Тип. "Печатник", 1911. 59 с.

📚 Гордон В. М. Амортизация бумаг на предъявителя. Харьков : Епарх. тип., 1918. 35 с.  

📚 Гордон В. М. Положение о векселях в частной кодификации. Положение о векселях 1922 года. Харьков : Юрид. изд. Наркомюста УССР, 1925. 96 с.  

📚 Гордон В. М. Составление и протест векселя : вместо рукописи. Харьков : Тип. "Печатник", 1913. 40 с.                  

📚 Гордон В. М. Дух законов торговых. Харьков : Юриздат НКЮ УССР, 1924. 17 с.

📚 Гордон В. М. Основание иска в состав изменения исковых требований. Ярославль : Тип. Губерн. правл., 1902. XVIII, 316 с.

📚 Гордон В. М. Допустимость изменения иска : отд. оттиск из журн. научн. юриспруденции "Вопросы права", 1912 г., кн. 9.- Москва : Типолит. т-ва В. Чичерин, 1912. 31 с.  

📚 Гордон В. М. Добавление к Уставу Гражданского Судопроизводства за 1914 год : сист. собр. ст. Устава с постат. объясн. по законод. мотивам. Петроград : Тип. "Двигатель", 1915. 108 с. 

 Книжкову виставку можна переглянути на 8 пов. НБК   


Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти