Пошук по сайту

Передплата 2021

Безпека життєдіяльності

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

Бібліотечна планета

Бібліотечний вісник

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика

Бюлетень законодавства і юридичної практики

Вечерний Харьков

Вища освіта України

Відомості Верховної Ради України (комплект з додатком)

Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Вісник державної судової адміністрації України

Вісник Книжкової палати

Вісник Конституційного Суду України

Вісник кримінального судочинства 

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України 

Вісник Національної Академії правових наук України

Время 

Голос України 

Держава і право 

Екологічний вісник 

Економіка.Фінанси.Право 

Закон і бізнес 

Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право 

Літопис авторефератів дисертацій 

Наука та інновації 

Новий колегіум 

Освіта 

Освіта України. Спеціальний випуск 

Офіційний вісник України 

Пенсійний кур'єр 

Підприємництво, господарство і право 

Право та інновації 

Право та юстиція 

Право України 

Публічне право 

Слобідський край 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг 

Теорія і практика інтелектуальної власності 

Український історичний журнал 

Урядовий кур'єр 

Часопис українського судочинства 

Юридическая практика 

Юридична газета 

Юридична Україна 

Юридичний вісник України

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти