Пошук по сайту

Правове регулювання екологічної безпеки

Правове регулювання екологічної безпеки в Україні : навч. посіб. / А. П. Гетьман [та ін.]  ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2012. - 296 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Правове регулювання екологічної безпеки" / Міністерство освіти і науки України, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. А. П. Гетьман [та ін.] . - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. - 12 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Правове регулювання екологічної безпеки" / уклад. А. П. Гетьман [та ін.] . - Х. : Право, 2011. - 38 с.

Читати

 

Гетьман А. П. Правові засади екологічної безпеки в Україні на сучасному етапі / А. П. Гетьман // Пробл. глобалізації та геополіт. вектор розвитку України: зб. тез. (За матеріалами ХІХ Харк. політолог. читань). - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2007. - С. 27-29.

Читати

Малишева Н. Р. Проблеми організаційно-правового забезпечення екологічної безпеки України / Н. Р. Малишева // Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. – X. : Право, 2008. – Т. 4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права. – С. 220-235.

Читати

Шульга М. В. Правові проблеми екологічної безпеки при здійсненні земельної реформи / М. В. Шульга // Держ. буд-во та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Х. : Право, 2002. – Вип. 2. – С. 93-104.

Читати

Ковейно Ю.В. Правове регулювання екологічної безпеки // Прикарпатський юридичний вісник.-2019.-Вип. 2 (27).- С. 68-73.

Читати

Право екологічної безпеки як галузь права. Поняття, види та принципи екологічної безпеки

 Читати

Правове забезпечення екологічної безпеки. Екологічна експертиза

Читати

Краснова Ю.А. Право екологічної безпеки: навчальний посібник / Ю.А. Краснова – К.: ЦП «Компринт», 2019. – 238 с.

Читати

Поняття екологічної безпеки та правова основа її забезпечення

Читати

Ільків Н.В. Екологічне право України. Курс лекцій. – Львів:, 2013.

Читати

Правові засади забезпечення екологічної безпеки

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти