Пошук по сайту

Судовий контроль за нотаріальною діяльністю та виконанням судових рішень

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Судовий контроль за нотаріальною діяльністю та виконанням судових рішень"  : галузь знань 08 "Право", освітньо-кваліфію рівень "Магістр", (відпов. до ECTS), спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. В. Баранкова [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. - 42 с.

Читати

Навчально-методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Судовий контроль за нотаріальною діяльністю та виконанням судових рішень" [Електронний ресурс] : для студ. другого (магістер.) освітньо-кваліфікац. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. В. В. Баранкова [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 43 с.

Читати

 Навчально-методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Судовий контроль за нотаріальною діяльністю" : для студентів другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "!Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. В. Баранкова [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 36 с.

Читати

Баранкова В. В. Судовий розгляд справ, повʼязаних із нотаріальною діяльністю (частина перша). Мала енциклопедія нотаріуса. 2015. № 2 (80). С. 8-21.

Читати

Баранкова В. В. Судовий розгляд справ, повʼязаних із нотаріальною діяльністю (частина друга). Мала енциклопедія нотаріуса. 2015. № 3 (81). С. 94-107.

Читати

Комаров В. В. Теорія нотаріального процесу. Стратегія реформування нотаріату України та удосконалення законодавства про нотаріат: матеріали Всеукр. наук-практ. форуму нотаріусів України. Київ: Укр. нотар. палата, 2009. С. 28-31.

Читати

Комаров В.В. Український нотаріат: перспективи розвитку. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 5 (травень). С. 153–161.

Читати

Комаров В. В., Баранкова В. В. Нотаріат в Україні: підручник. Харків: Право, 2011.384 c.

Читати

Нотаріат : підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. – Харків : Право, 2019. – 416 с.

Читати

 

Комаров В. В., Баранкова В. В. Проблеми унормування нотаріальної діяльності. Мала енциклопедія нотаріуса. 2008. № 4 (40). С. 7–16.

Читати

Череватенко І. М. Принцип законності та обґрунтованості нотаріальних актів щодо посвідчення безспірних прав. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Т. 1. № 5. Херсон, 2015. С. 151–158.

Читати

Череватенко І. М. Нотаріальний акт-документ в нотаріальному процесі. Підприємство, господарство і право. № 12. 2009. С. 100–104.

Читати

Череватенко І. М. Нотаріальне провадження щодо посвідчення безспірних прав: монографія / Череватенко І.М. Право, 2017. 199 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти