Пошук по сайту

Адвокатська деонтологія

Тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни "Адвокатська деонтологія" [Електронний ресурс] : рівень вищої освіти - другий(магістер.) рівень; ступінь вищої освіти - магістр; галузь знань - 08 "Право"; спец. - 081 "Право" для студ. І к. магістратури денної форми навч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Т. Б. Вільчик. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 38 с.

Читати

Вільчик Т.Б. Адвокатура й держава: взаємодія в забезпеченні права та законних інтересів громадян. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. № 10-1, Т. 1. -  С. 62-65.

Читати

Вільчик Т.Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України : дис. докт. юрид. наук.за спеціальністю: 12.00.10. Харків. 2016. 490с.

Читати

Вільчик Т.Б. Гарантії дотримання принципу конфіденційності у адвокатській діяльності (порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України). Юрист України. 2015. № 3–4. С. 34– 40.

Читати

Вільчик Т.Б. Дисциплінарна відповідальність адвокатів в країнах ЄС та в Україні. Форум права. 2015. № 4. С. 38–44.

Читати

Вільчик Т.Б. Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів. Информация и право. 2015. № 3. С.115–123

Читати

Вільчик Т.Б. Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою. Вісник Академії адвокатури України. 2014. Том 11. № 2(30). С. 63-73.

Читати

Синеокий О. В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты : учеб. пособ. / О. В. Синеокий ; Запорож. нац. ун-т. - Харьков : Право, 2008. - 496 с.

Читати

Шевердін М. Основні принципи адвокатської етики. Асоціація правників України.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти