Пошук по сайту

Теорія адвокатури

Програма навчальної дисципліни "Теорія адвокатури" : галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право", освітньо-кваліф. рівень другий (магістер.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Т. Б. Вільчик. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 31 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Теорія адвокатури" : (галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право", освітньо-кваліф. рівень другий (магістер.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Т. Б. Вільчик. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 58 с.

Читати

Тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни "Теорія адвокатури" : галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право", освітньо-кваліф. рівень другий (магістер.) для студ. І к. магістратури денної та заоч. форм навч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Т. Б. Вільчик. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 28 с.

Читати

 

Вільчик Т. Б. Адвокатура і держава: взаємодія в забезпеченні прав і законних інтересів громадян // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Одеса. - 2014. – № 10-1. Том 1. – С. 62– 66.

Читати

Вільчик Т. Б. Адвокатура та громадянське суспільство у правовій державі // Право України. –2014. – С. 243-250.

Читати

Вільчик Т. Б. Адвокатура та судова влада : характер взаємовідносин // Часопис академії адвокатури. – 2014. – Том 7. – № 4 (25).– С.19 – 25.

Читати

 

Вільчик Т. Б. Гарантії дотримання принципу конфіденційності у адвокатській діяльності (порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України) / Т.Б. Вільчик // Юрист України. – 2015. – № 3-4. – С. 34– 40.

Читати

 

Вільчик Т. Б. Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів /Т.Б. Вільчик // Информация и право.– 2015. – № 3. – С.115– 123.

Читати

Вільчик Т. Б. Конституционная природа права на правовую помощь: сравнительный анализ // "Закон и Жизнь" ("LegeasiViata"). - Минск.- 2013.- № 10. – С. 55 – 59.

Читати

Вільчик Т. Б. Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою // Вісник Академії адвокатури України. – 2014. – Том 11.– № 2(30). – С. 63-73.

Читати

Вільчик Т. Б. Співвідношення понять «правова допомога» та «правові (юридичні) послуги» в юридичній науці та законодавстві України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. –- Серія «Юриспруденція». – 2-13. – Том 1. – № 6/2.

Читати

Вільчик Т. Б. Функції інституційної адвокатури / Т. Б. Вільчик // Форум права. – 2017. – № 2. – С. 24–29.

Читати

Вільчик Т. Б. Юридична природа адвокатури та проблеми організації її діяльності // Університетські наукові записки. – 2011. – № 4 (40). – С. 327-331.

Читати

Сакара Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства / Н. Сакара // Право України. – 2011. – № 10. – С. 63-76

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти