Пошук по сайту

Контрольно-наглядові процедури органів юстиції

Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Контрольно-наглядові процедури органів юстиції" : для студ. 2 к. магістратури другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. М. С. Ковтун. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 50 с.

Читати

 

Бабенко К. Діяльність арбітражних керуючих як об'єкт державного регулювання / К. Бабенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2012. - N 2. - С. 76-84.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти