Пошук по сайту

Адміністративні послуги у сфері державної реєстрації

Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни "Адміністративні послуги у сфері державної реєстрації" : другий (магістер.) рівень вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" для студентів 2 курсу магістратури / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. М. Соловйова. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 34 с.

Читати

Тема 1. Теорія сервісної держави. Адміністративна послуга: поняття і сутність. Види адміністративних послуг у сфері державної реєстрації. Адміністративні послуги органів юстиції

Соловйова О.М. Принципи надання адміністративних послуг. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2013. Вип. № 14. С.

Читати

Соловйова О.Н. Требования к качеству административных услуг. Legea si Viata. Republica Moldova, Februarie 2015. С. 95–99.

Читати

Тема 2. Процедура надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації: поняття, зміст і ознаки

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упоряд. В. П. Тимощук. К.: Факт, 2003. 496 с.

Читати

Бойко І.В. Адміністративна процедура: поняття, ознаки й види. Державне будівництво та місцеве самоврядування. Зб. наук. праць. 2017.Випуск 33. С. 113 – 125.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти