Пошук по сайту

Теорія та практика кримінального процесуального доказування

Програма навчальної дисципліни "Теорія та практика кримінального процесуального доказування" [Електронний ресурс] : другого (магістер.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" (профіль "Досудове слідство")  / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Кафедра кримінал. юстиції ; уклад.: О. Г. Шило, О. І.  Марочкін. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. - 23 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія і практика кримінального процесуального доказування» / Уклад.: О.В. Бабаєва, В.В. Вапнярчук та ін. – Х.: Нац. юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. – 62 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти