Пошук по сайту

Адміністративні послуги у сфері юстиції

Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни "Адміністративні послуги у сфері юстиції" : другий (магістер.) рівень вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081"Право" для студ. І курсу магістратури / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: І. В. Бойко, О. М. Соловйова, В. А. Сьоміна. - Електрон. текстові дані. - Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 50 с.

Читати

Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування. Зб. матеріалів / В.П. Тимощук, Н.Л. Добрянська, О.В. Курінний, Є.О. Школьний та ін.; за заг. ред. Тимощука В.П., Курінного О.В. Київ: ФОП Москаленко О.М., 2015. 428 с.

Читати

Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / за заг. ред. В.П. Тимощука. Київ: ФОП Москаленко О.М.,2013. 392 с.

Читати

Соловйова О.М. Принципи надання адміністративних послуг. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2013. Серія «Право». Вип. № 14. С. 87-91.

Читати

 

Соловйова О.Н. Требования к качеству административных услуг. Legea si Viata. Republica Moldova, Februarie 2015.С. 95–99.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти