Пошук по сайту

Альтернативні форми розгляду цивільних справ

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Альтернативні форми розгляду цивільних справ" : галузь знань - 0304 "Право", спец. - 8.03040101- "Правознавство", осв.-кваліф. рівень - "Магістр" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: В. В. Комаров, Т. А. Цувіна. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 32 с.

Читати

Винокурова Л. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі / Л. Винокурова // Право України. – 2011. - №1, с. 79-97.

Читати

Комаров В.В. Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу  / В.В. Комаров // Право України. – 2011. - №1, с. 108-122.

Читати

Комаров В.В. Международный коммерческий арбитраж / В.В. Комаров, В.Н. Погорецкий . – Х.: Право, 2009. – 164.

Читати

Кравцов С.О. Судовий контроль дійсності арбітражної угоди / С.О. Кравцов // Юридична України. – 2012. - №3, с. 79-85.

Читати

Крупчан О. Міжнародні стандарти категорії «публічний порядок» у сфері міжнародного комерційного арбітражу та її визначення у законодавстві та правозастосовній практиці України [Текст] / О. Крупчан // Право України. – 2011. - №1, с. 150-160.

Читати

Притика Ю.Д. Зміст та класифікація принципів медіації / Ю.Д. Притика // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. - №10. – С. 86-92. 

Читати

Сліпачук Т. Практичні аспекти процесу доказування у міжнародному комерційному арбітражі / Т. Сліпачук // Право України. – 2011. - №1, с. 122-130.

Читати

Ткачук О. С. Альтернативне вирішення спорів як форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів / О. С. Ткачук // Проблеми законності. – Вип. 133. – С. 20-31

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти