Пошук по сайту

Нотаріат та нотаріальні консульських установ

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Нотаріат та нотаріальні консульських установ" : галузь знань - 0302 - "Міжнар. відносини", спец. - 6.030202 - "Міжнар. право", освітньо-кваліф. рівень - "Магістр" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. В. Комаров [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 10 с.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти