Пошук по сайту

Професія нотаріуса та організація нотаріальної діяльності

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Професія нотаріуса та організація нотаріальної діяльності" : для студентів магістратури / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: В. В. Комаров, В. В. Баранкова. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 31 с.

Читати

 

Комаров В.В. Теорія нотаріального процессу // Стратегія реформування нотаріату України та удосконалення законодавства про нотаріат: Матеріали Всеукр. наук-практ. форуму нотаріусів України. – К.: Укр. нотар. палата, 2009. – С. 28 -31.

Читати

Комаров В.В. Український нотаріат: перспективи розвитку // Бюллетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 5 (травень). - С. 153 - 161.

Читати

Комаров В.В., Баранкова В.В. Законодавство про нотаріат: очікувані зміни // Право України. – 2003. - № 11. – С. 60-64.

Читати

Комаров В.В., Баранкова В.В. Проблеми унормування нотаріальної діяльності // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2008. - № 4 (40). – С. 7-16.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти