Пошук по сайту

Правове регулювання публічних закупівель

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Правове регулювання публічних закупівель" (галузь знань 08 "Право", перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 "Право") / уклад.: М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, А.С. Овчаренко. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – 26 с.

Читати

Антоненко В. М. Публічні закупівлі в бюджетному процесі в Україні/ В. М. Антоненко, А. А. Янченко // Priority directions of science and technology development : III Междунар. науч.-практич. конф. (22-24 ноября 2020 г. Киев). – Киев, 2020. – С. 1123-1130.

Читати

 

Бенько І. Д. Корупція у сфері публічних закупівель: форми прояву та засоби протидії / І. Д. Бенько, С. В. Сисюк // Причорноморські економічні студії. - 2019. - Вип. 38(2). - С. 84-87.

Читати

 

Бережна Ю.В. Правове регулювання процедури допорогових закупівель в Україні / М.І. Бережна // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 7 (20). – С. 72-77.

Читати

 

Бровдій А. М. Організація публічних закупівель: навч. посібник / А. М. Бровдій. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 183 с.

Читати

 

Бруун-Нільсен С. Державні закупівлі: шість ключових уроків від ЄС // Європейська правда.- 2015.- 4 червня

Читати

 

Вавженчук С. Укладання договору про публічні закупівлі: динаміка законодавства та проблеми правозастосування // Підприємництво, господарство і право. – 2019.- № 6.- С.6-11.

Читати

 

Вареник В. М. Особливості застосування системи державних закупівель ProZorro (Прозоро) / В. М. Вареник, Л. О. Євчин // Європейський вектор економічного розвитку. - 2016. - № 2. - С. 6–15.

Читати

 

Гадзаман О. І. Порядок оскарження публічних закупівель в Україні/ О. І. Гадзаман, Г. Я. Оверко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2020. - Вип. 5(34). - С. 57-61.

Читати

 

Галай В. О. Засадничі принципи здійснення державних закупівель публічними службовцями згідно зі стандартами СОТ // Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 5. - С. 145-148.

Читати

 

Галущак М. П. Реформа публічних закупівель в Україні як крок на шляху до євроінтеграції / М.П. Галущак, О.Я. Галущак // Східна Європа: еконекономіка, бізнес та управління.- 2018.- № 1 (12).- С. 59-66.

Читати

 

Граковський Ю. Публічні закупівлі: як взяти участь // Вісник. Офіційно про податки. - 2017. - №15 (919).

Читати

 

Гризоглазов Д. В. Зарубіжний досвід здійснення державних закупівель / Д. В. Гризоглазов, І. А. Давидов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. - 2016. - Вип. 19(1). - С. 129-133.

Читати

 

Дараган В. В. Здійснення громадського контролю у сфері публічних закупівель як форма реалізації конституційних прав громадян / В. В. Дараган // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - № 3. - С. 233-238.

Читати

 

Держаудитслужба в публічних закупівлях: чи ефективні моніторинги?: [Електронний ресурс]

Читати

 

Державне регулювання закупівель в умовах реалізації адміністративної реформи. – Івано-Франківськ, 2012. – 138 с.

Читати

 

Єрмілова Г. Ю. Удосконалення системи контролю за здійсненням державних закупівель / Г. Ю. Єрмілова, Е. В. Мазка // Наукові праці НДФІ. - 2014. - Вип. 2. - С. 53-58.

Читати

 

Здирко Н. Г. Принципи здійснення публічних закупівель в Україні // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. - 2020. - Том 31 (70). - № 1 .- С. 231-237.

Читати

 

Здирко Н. Г. Теоретичні підходи до визначення поняття “публічні закупівлі” // Ефективна економіка. - 2019. - № 12.

Читати

 

Кобильнік Д. А. Відкриті торги як процедура здійснення публічних закупівель// Право та інновації.- 2019.- № 4 (28).- С. 68-73.

Читати

 

Костенко О.М. Порівняльно-правовий аналіз процедур публічних закупівель в Україні та Європейському Союзі / О.М. Костенко // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. - 2018. - № 1. - Ч. 2. - С. 46-49.

Читати

 

Кушнерук Д. В. Публічні закупівлі як підстава виникнення права державної власності / Д. В. Кушнерук // Часопис цивілістики.- 2020.- № 36.- С. 30-34.

Читати

 

Левон С. Б. Управління системою публічних закупівель: досвід ЄС та практика України / С. Б. Левон // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2019. - № 1. - С. 47-52.

Читати

 

Лекарь С. І. Світовий досвід державного регулювання публічних закупівель // Право і суспільство.- 2019.- № 6.- Ч. 2.- С. 201-208.

Читати

 

Методичний посібник з публічних закупівель:[Електронний ресурс]

Читати

 

Міняйло О. Організаційно-економічні засади здійснення державних закупівель / О. Міняйло // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2009. - № 2. - С. 46-54.

Читати

 

Нагорнічевський О. А. Основні напрямки удосконалення державного управління у сфері державних закупівель в Україні в контексті національної безпеки / О. А. Нагорнічевський // Ефективність державного управління. - 2015. - Вип. 43. - С. 184-192.

Читати

 

Наливайко А. А. Удосконалення правового регулювання публічних закупівель в Україні / А. А. Наливайко, Ю. А. Коверко // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права.- 2020.- № 2.- С. 57-60.

Читати

 

Науменко С. М. Система тендерних закупівель: теоретико-методологічні підходи до дефініції і класифікації / С. М. Науменко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(2). - С. 242-247.

Читати

 

Нова редакція Закону «Про публічні закупівлі»: посібник для замовників / Розробниця А. Ференц.- 2020

Читати

 

Овчаренко А. С. Правове регулювання допорогових закупівель в Україні: проблеми та шляхи вирішення // Порівняльне-аналітичне право. – 2018. – № 2. - С.244-247.

Читати

 

Овчаренко А. С. Щодо окремих проблем правового регулювання допорогових закупівель в Україні (в контексті європейського досвіду) // Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах: збірник матеріалів круглого столу (м. Харків, 25 травня 2018 р).- Харків: Право, 2018.‒ С.100-104.

Читати

 

Олефір А. О. До проблеми правового регулювання публічних закупівель // Медичне право.- 2016.- № 2 (18).- С. 44–54.

Читати

 

Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз публічних закупівель: методичні та практичні аспекти // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка».- 2017.- № 7(35).- С. 65-71.

Читати

 

Пивовар Ю. І. Фінансово-правове регулювання публічних закупівель в Україні : монографія / Ю. І. Пивовар, В. М. Новаковець. – К.: ТОВ «Три К», 2012. - 224 с.

Читати

 

Ратушняк Т. В. Моніторинг публічних закупівель засобами платформи DoZorro / Т. В. Ратушняк // Економічний вісник. Серія : Фінанси, облік, оподаткування. - 2018. - Вип. 2. - С. 162-168.

Читати

 

Русін В. М. Контроль у сфері публічних закупівель // Ефективна економіка.- 2020.- № 12.

Читати

 

Севостьянова Г. С. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення публічних закупівель в Україні / Г. С. Севостьянова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 10(2). - С. 91-96.

Читати

 

Сірант М. М. Принципи правового регулювання публічних закупівель в Європейському Союзі // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія юридичні науки.- 2019.- Вип. 23.- С. 127-133.

Читати

 

Солоха Д. В. Організаційні засади моніторингу закупівельної діяльності в економіко-господарчому просторі України // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління.- 2020.- Том 31 (70).- № 5.- С. 44-50.

Читати

 

Сошников А. О. Теоретичні засади здійснення публічних закупівель/ А. О. Сошников // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 221-226.

Читати

 

Станкус Т. Бюджетний процес та закупівлі в органах місцевого самоврядування (оновлене видання) / Т. Станкус, В. Матвєєва. — Х. : Фактор, 2016. — 120 с.

Читати

 

Токарєва К. О. Нормативно-правове регулювання публічних закупівель в Україні: сучасний стан та напрями удосконалення / К. О. Токарєва, В. А. Магалова // Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві : матеріали ІІ Інтернет-конф. (м. Харків, 29 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 211–216.

Читати

 

Тополенко Н. М. Особливості здійснення обліку публічних закупівель в бюджетних установах / Н. М. Тополенко, О. М. Мартинюк // Інфраструктура ринку. - 2016. - Вип. 2. - С. 319-323.

Читати

 

Федоровський Л. І. Аналіз законодавчого механізму управління процесом публічних закупівель у рамках імплементації законодавства єс у сфері публічних закупівель до українського законодавства/ Л. І. Федоровський // Інвестиції: практика та досвід. - 2019. - № 9. - С. 94-99.

Читати

 

Федоровський Л. І. Механізми регулювання публічних закупівель (досвід ЄС та українські реалії) // Право та державне управління.- 2019.- № 2 (35).- Т. 2.- С. 237-244.

Читати

 

Федоровський Л. І. Публічні закупівлі у багатьох постачальників: особливості та результативність / Л. І. Федоровський // Менеджер. - 2019. - № 3. - С. 154-162.

Читати

 

Федоровський Л. І. Централізація публічних закупівель в Україні та світовий досвід / Л. І. Федоровський // Менеджер. - 2018. - № 3. - С. 109-117.

Читати

 

Цибульник Н. Ю. Досвід країн ЄС щодо здійснення публічних закупівель / Н. Ю. Цибульник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2017. - Вип. 28. - С. 94-97.

Читати

 

Чернуха Д. В. Проблеми функціонування та перспективи розвитку системи державних закупівель ProZorro / Д. В. Чернуха // Молодий вчений. - 2018. - № 11(2). - С. 1231-1234.

Читати

 

Шатковський О. Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС: коментарі до законодавства України про публічні закупівлі / О. Шатковський, С. Яременко.- 2016.

Читати

 

Шатковський О. Централізація закупівель: приклади країн ЄС // Держзакупівлі.- 2016.- № 9.

Читати

 

Юдіцький О. Л. Види та проблеми правового становища суб’єктів державних закупівель / О. Л. Юдіцький // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 2. - С. 242-247.

Читати

 

Юдіцький О. Л. Особливості правового регулювання процедур державних закупівель/ О. Л. Юдіцький // Часопис Київського університету права.- 2012.- № 3.- С. 264-269.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти