Пошук по сайту

Професійна відповідальність правника

Програма навчальної дисципліни "Професійна відповідальність правника"  : для здобувачів вищої освіти другого (магістер.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / розроб. О. Г. Шило [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 53 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти