Пошук по сайту

Адміністративна юрисдикція в контексті забезпечення прав людини

Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Адміністративна юрисдикція в контексті забезпечення прав людини" : для студ. I курсу денної форми навч. другого (магістер.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Ю. П. Битяк, М. І. Бєлікова, Д. В. Лученко. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 40 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти