Пошук по сайту

Правові основи антикорупційної політики

Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правові основи антикорупційної політики» (за вибором) для студентів I курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад. С. Ю. Лукашевич. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 50 с.

Читати

Т е м а 1. Державна антикорупційна політика: поняття та вихідні принципи

Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія/ автор. кол.: В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нестерович та ін.; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка і В. Л. Федоренка. Київ: ЛіраК, НАДУ, 2016. 524 с.

Читати

Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний; за заг. ред. В. В. Голіни. Харків: Право, 2012. 304 с.

Читати

Т е м а 2. Міжнародно-правові акти щодо антикорупційної політики та антикорупційної діяльності

Антикорупційне законодавство України: довідник термінів / уклад.: О. М. Стрільців, С. С. Чернявський, А. Б. Фодчук та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 155 с.

Читати

Т е м а 3. Міжнародний досвід співробітництва в антикорупційній сфері

Пархоменко-Куцевіл О. І. Досвід формування та розвитку антикорупційних органів державної влади в США: можливості для України. Держава та регіони. Серія «Право». 2019. № 2. С. 56–61.

Читати

Т е м а 4. Роль громадянського суспільства у формуванні та реалізації антикорупційної політики

Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія/ автор. кол.: В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нестерович та ін.; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка і В. Л. Федоренка. Київ: Ліра-К, НАДУ, 2016. 524 с.

Читати

Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний; за заг. ред. В. В. Голіни. Харків: Право, 2012. 304 с.

Читати

Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції»/ наук. ред. М. І. Хавронюк. Київ: Ваіте, 2018.

Читати

Т е м а 10. Антикорупційні програми юридичних осіб публічного і приватного права: нормативне забезпечення складання та реалізації

Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія/ автор. кол.: В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нестерович та ін.; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка і В. Л. Федоренка. Київ: Ліра-К, НАДУ, 2016. 524 с.

Читати

Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний; за заг. ред. В. В. Голіни. Харків: Право, 2012. 304 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти