Пошук по сайту

Теорія та практика кваліфікації кримінальних правопорушень

Програма навчальної дисципліни "Теорія та практика кваліфікації кримінальних правопорушень" : для здобувачів вищої освіти другого (магістер.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" спеціалізації ОПП "Досудове розслідування" Слідчо-криміналістичного інституту  / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. права № 2 ; розроб.: С. О. Харитонов, Ю. П. Дзюба. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 30 с.

Читати

Основні: 

Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. / за заг. ред В. В. Топчія; наук. ред. В. І. Антипова. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 896 с.

Читати 

Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції. Харків : Право, 2018. 368 с.

Читати 

Хавронюк М. І. Проступок, його сутність і порядок досудового розслідування та судового розгляду: новітні середньо азійські підходи порівняно з уже відомими. Право України. 2020. № 2. С. 119-137.

Читати

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського Союзу з прав людини: правові норми, судова практика : наук.-практ. Коментар. Харків : Право, 2019. 1200 с.

Читати 

Орловський Р. С. Теоретичні та методологічні проблеми інституту співучасті у кримінальному праві України : монографія. Харків : Право, 2019. 624 с.

Читати 

Пономаренко Ю. А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень : монографія. Харків : Право, 2020. 720 с.

Читати

Хавронюк М. І. Проступок, його сутність і порядок досудового розслідування та судового розгляду: новітні середньоазійські підходи порівняно з уже відомими. Право України. 2020. № 2. С. 119-137

Читати

Додаткові: 

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського Союзу з прав людини: правові норми, судова практика : наук.-практ. Коментар. Харків : Право, 2019. 1200 с.

Читати 

Орловський Р. С. Теоретичні та методологічні проблеми інституту співучасті у кримінальному праві України : монографія. Харків : Право, 2019. 624 с. 

Читати 

Пономаренко Ю. А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень : монографія. Харків : Право, 2020. 720 с.  

Читати 

Хавронюк М. І. Проступок, його сутність і порядок досудового розслідування та судового розгляду: новітні середньоазійські підходи порівняно з уже відомими. Право України. 2020. № 2. С. 119-137 с.

Читати 

 

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти