Пошук по сайту

Правові основи публічного адміністрування та публічної служби

Програма комплексного іспиту з "Правових основ публічного адміністрування та публічної служби" профілю "Публічне адміністрування в сфері юстиції"  : для студ/ фак-ту юстиції денної та заочної форми навч. другого (магістер.) рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Н. П. Матюхіна [та ін.] . - Харків : Нац. юрид. ун-т им. Ярослава Мудрого, 2022. - 45 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти